دارت Dart

نوع نمایش :
94 کالا
مقایسه
دارت Unicorn مدل Silver Star James Wade 80%Tungsten 24g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Silver Star James Wade 80%Tungsten 24g

80 درصد تنگستن
24 گرم - طول بارل : 49.80 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver StarFlights
850000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Unicorn مدل Jelle Klaasen Silver Star 90%Tungsten 23g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Jelle Klaasen Silver Star 90%Tungsten 23g

90 درصد تنگستن
23 گرم - طول بارل : 45.7 میلیمتر - قطر بارل : 7.7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver StarFlights
1100000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Unicorn مدل Silver Star 80%Tungsten -  Silver Star 80% Tungsten  Gary Anderson
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Silver Star 80%Tungsten

Silver Star 80% Tungsten Gary Anderson

80 درصد تنگستن
22 گرم - طول بارل : 50.01 میلیمتر - قطر بارل : 6.88 میلیمتر
24 گرم - طول بارل : 50.39 میلیمتر - قطر بارل : 7.14 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 shafts
فلایت : 75 میکرون Silver Star flight
850000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Unicorn مدل Contender 90%Tungsten 23g -  Contender 90% Tungsten Natural Ted Evetts
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Contender 90%Tungsten 23g

Contender 90% Tungsten Natural Ted Evetts

90 درصد تنگستن
23 گرم - طول بارل : 54.50میلیمتر - قطر بارل : 6.27 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 shafts
فلایت : 100میکرون Signature
1150000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Unicorn مدل Cameron Menzies Global 90%Tungsten 24g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Cameron Menzies Global 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم - طول بارل : 52.7 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
جنس شفت : Gripper Shaft
فلایت : 100میکرون Signature
1150000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Unicorn مدل Autograph Pink 80%Tungsten 22g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Autograph Pink 80%Tungsten 22g

80 درصد تنگستن
22 گرم - طول بارل : 46.99 میلیمتر - قطر بارل : 7.14 میلیمتر
جنس شفت : Gripper Shaft
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
به همراه کیف حمل دارت صورتی رنگ
680000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Harrows مدل Wolfram infinity 97%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Harrows مدل Wolfram infinity 97%Tungsten

97 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 50 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Supergrip Fusion shafts
فلایت : Prime flights
به همراه تیپ اضافه : Spare Laser Engraved Points 32mm
1500000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Harrows مدل Supergrip 90%Tungsten 24g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Harrows مدل Supergrip 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50 میلیمتر - قطر بارل : 7.4 میلیمتر
جنس شفت : Supergrip shafts
فلایت : Supergrip flights
به همراه کیف حمل دارت
820000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Harrows مدل Spina Gold 90%Tungsten 24g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Harrows مدل Spina Gold 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 49 میلیمتر - قطر بارل : 7.5 میلیمتر
جنس شفت : Supergrip Fusion shafts
فلایت : Prime flights
به همراه تیپ اضافه : Spare Points Silver 32mm
1350000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Phil Taylor Power 9-Five Gen 5 95%Tungsten 24g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Phil Taylor Power 9-Five Gen 5 95%Tungsten 24g

95 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40 میلیمتر - قطر بارل : 7.7 میلیمتر
جنس شفت : Power Titanium G5 Shaft
فلایت : Power Flights
تیپ : 26MM Diamond Pro Black Point
2600000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB Gen 2 95%Tungsten 23g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB Gen 2 95%Tungsten 23g

95 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 51 میلیمتر - قطر بارل : 6.85 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : RVB Flights
2500000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB 95 Gen 1 95%Tungsten 23g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB 95 Gen 1 95%Tungsten 23g

95 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 51 میلیمتر - قطر بارل : 6.85 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : RVB Flights
2400000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Unicorn مدل Jamie Caven Phase 2 90%Tungsten 25g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Jamie Caven Phase 2 90%Tungsten 25g

90 درصد تنگستن
25 گرم : طول بارل : 50.80 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 Shafts
فلایت : Jamie Caven Signature Flights
1280000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Unicorn مدل Gary Anderson Phase 3 90%Tungsten 23g - World Champion 90% Tungsten Natural - Gary Anderson Phase 3
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Gary Anderson Phase 3 90%Tungsten 23g

World Champion 90% Tungsten Natural - Gary Anderson Phase 3

80 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 52.32 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : World Champion Aluminium shafts
به همراه کیف حمل دارت
فلایت : سایز استاندارد 100میکرون
1400000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Adrian Lewis Pixel 90%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Pixel 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Adrian Lewis Flights
2000000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 50.9 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Adrian Lewis Flights
1400000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Tony O Shea Gen 2 90%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Tony O Shea Gen 2 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 50.65 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Tony O Shea Flights
1050000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Agora A04 90%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Agora A04 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Pro Ultra Flights
1200000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Keith Deller 90%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Keith Deller 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 51.1 میلیمتر - قطر بارل : 6.9 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Keith Deller Flights
950000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Alan Norris 90%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Alan Norris 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 48 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft White
فلایت : Alan Norris Flights
1100000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Pentathlon مدل TDP series T3 90%Tungsten 24g -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Pentathlon مدل TDP series T3 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 6.85 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات
فلایت : 100M Pentathlon orange
745000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Agora Verde AV01 90%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Agora Verde AV01 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 54 میلیمتر - قطر بارل : 6.5 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Pro Ultra Flights
1300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Phil Taylor Power 8-Zero Black 80%Tungsten -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Phil Taylor Power 8-Zero Black 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 7.30 میلیمتر
شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Phil Taylor Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
1250000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دارت Target مدل Vapor8 80%Tungsten 24g - Target
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Vapor8 80%Tungsten 24g

Target

80 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.75 میلیمتر
شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Vision.Ultra Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
720000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...